Меню Закрити

Переоцінка основних засобів

Переоцінка активів – це процедура оцінки основних засобів з метою доведення їх вартості до реального ринкового значення (визначення справедливої вартості). Це важливий важіль  управління діяльністю підприємства. В даний момент значна кількість українських підприємств здійснила переоцінку активів, що дозволило їм збільшити капіталізацію в кілька разів і розробити комплексні програми залучення інвестиційних ресурсів.

Відповідно до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», всі акціонерні компанії України повинні перейти на міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), інші підприємства самостійно визначають доцільність переходу на МСФЗ. Проте тут варто зазначити, що наявність факту ведення бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів підвищує інвестиційну привабливість компанії.

Відповідно до МСФЗ 16 «Основні засоби» переоцінці підлягають необоротні активи підприємства. Проведення даної переоцінки є обов’язковою умовою відображення справедливої вартості цих активів, як основної складової бізнесу підприємства в процесі організації private placement і виходу на IPO. Необхідність даних робіт викликана, перш за все, наступними причинами:

1) Проведення переоцінки активів сприяє збільшенню власного капіталу підприємства, що призводить до збільшення капіталізації бізнесу. Сума дооцінки необоротних активів підприємства відноситься на статтю «Інший додатковий капітал» і збільшує вартість власного капіталу підприємства, що свідчить про зростання здатності підприємства до погашення заборгованості і виконання кредитних зобов’язань.

2) Довгострокові кредитні програми підприємства (банківське кредитування) також передбачають необхідність приведення величини необоротних активів, як основного об’єкта застави, до справедливої ​​вартості. У банку відмінність у величині балансової та справедливої ​​вартості викликає підвищену пильність і, відповідно, необхідність в залученні додаткових об’єктів в заставу.

3) Наявність різних амортизаційних схем (зокрема, податкова амортизація) призводить до того, що балансові вартості деяких об’єктів не відображають реальної справедливої ​​вартості останніх, що, в свою чергу, призводить до «спотворення» фінансової і бухгалтерської звітності і робить її недостовірною в рамках українського законодавства, і тим більше в рамках Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

4) Проведення переоцінки необоротних активів підприємства дозволить розробити більш ефективну амортизаційну політику на підприємстві, в кінцевому підсумку буде сприяти поліпшенню його інвестиційної привабливості.

Фахівцями нашої компанії виконувалися роботи з переоцінки активів відповідно до вимог МСФЗ значного числа компаній, в тому числі із застосуванням тесту на ослаблення активів (тесту на економічне знецінення основних засобів). Ми маємо досвід роботи з великими масивами основних засобів (понад 20 тисяч активів).

Наші оцінювачі мають досвід співпраці і узгодження звітів про оцінку з провідними аудиторськими компаніями:

  1. Ernst & Young
  2. PricewaterhouseCoopers
  3. KPMG
  4. Deloitte
  5. Baker Tilly Ukraine
  6. BDO Украина
  7. Nexia DK
ПЕРЕДЗВОНІТЬ МЕНІ
+
Передзвоніть мені!