Меню Закрити

Оцінка нематеріальних активів

Теперішній час характеризується різким зростанням динаміки всіх сфер діяльності людини. Розвиваються засоби глобальної комунікації, впроваджуються нові технології, зростає випуск наукомісткої продукції, удосконалюються методи руху і управління капіталом. Все це базується виключно на результатах інтелектуальної діяльності. В сучасних умовах інтелектуальна власність і нематеріальні активи стають все більш вагомими в структурі активів підприємств і є значним ресурсом компанії.

Нематеріальні активи (НМА) – це широкий клас об’єктів, що включає в себе, в тому числі, й інтелектуальну власність. Нематеріальні активи можна визначити як сукупність прав на такі об’єкти:

1) об’єкти інтелектуальної власності;

2) відкладені витрати (наприклад, при проведенні науково-дослідних робіт);

3) права оренди та користування (приміщень, земельних ділянок, природних ресурсів);

4) гудвіл (ділова репутація) підприємства.

У свою чергу об’єкти інтелектуальної власності (ОІВ) можна розділити на чотири основні групи:

 • об’єкти промислової власності – патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, свідоцтва на знаки для товарів і послуг (торгові марки);
 • об’єкти авторського права і суміжних прав – твори науки, літератури, музики, живопису та інших видів мистецтва;
 • програми для ЕОМ, бази даних і топографії мікросхем;
 • інформація, що являє собою комерційну таємницю і ноу-хау – знання технічного, фінансового або адміністративно-управлінського характеру, що приносять чи можуть приносити дохід або іншу користь, результати науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, проектна, конструкторська і технологічна документація, що не охороняється патентами.

Оцінка об’єктів інтелектуальної власності може здійснюватися з метою:

 1. внесення ОІВ до статутного капіталу;
 2. купівлі-продажу прав на ОІВ;
 3. укладення ліцензійної угоди на право використання ОІВ;
 4. розрахунку винагороди авторів ОІВ;
 5. постановки на баланс і оптимізації бази оподаткування підприємства;
 6. страхування ОІВ;
 7. внесення ОІВ в якості застави;
 8. оцінки інвестиційних проектів, в яких використовуються ОІВ;
 9. оцінки підприємства (бізнесу).
ПЕРЕДЗВОНІТЬ МЕНІ
+
Передзвоніть мені!