Меню Закрити

Оцінка бізнесу та інвестиційне планування

Оцінка бізнесу (business valuation) – процес формування висновку про вартість бізнесу, підприємства або частки в них (акцій, корпоративних прав).

Оцінка ринкової вартості підприємства включає в себе оцінку всіх активів: нерухомого майна, машин і устаткування, складських запасів, фінансових вкладень, нематеріальних активів. Крім того, окремо оцінюється ефективність роботи компанії, її реальні і майбутні доходи, перспективи розвитку бізнесу і конкурентне середовище на даному ринку, проводиться порівняння оцінюваної компанії з підприємствами-аналогами. На підставі подібного комплексного аналізу визначається реальна вартість бізнесу як майнового комплексу, здатного приносити прибуток.

Оцінка бізнесу є одним з найбільш складних і комплексних напрямків оцінки, який вимагає високого професіоналізму і практичного досвіду. Наші фахівці можуть гарантувати високу якість виконання подібних робіт, маючи в своєму портфелі оцінки, виконані для підприємств таких галузей промисловості, як машинобудівна, транспортно-логістична, нафтогазова (обл- і міськгази, нафтобази і АЗС), добувна (родовища корисних копалин, кар’єри) , харчова (виробництво продуктів харчування і напоїв), сільськогосподарська, фінансова (банки, страхові компанії), готельна та ін.

Маючи значний досвід побудови прогнозів діяльності підприємств в рамках оцінки бізнесу, наші фахівці також виконують розробку інвестиційних планів та аналіз інвестиційних проектів.

Інвестиційне планування – це розробка програми заходів або плану дій, які дозволять інвестору з максимальною ефективністю вкласти наявні кошти в існуючі на ринку активи.

Складання інвестиційного плану передбачає практичне вирішення таких завдань:

  1. визначити потребу залучення в проект додаткових джерел фінансування;
  2. визначити стратегію взаємодії зі сторонніми інвесторами;
  3. оцінити рентабельність проекту і можливість розрахуватися за залучений капітал;
  4. підготувати фінансовий розрахунок ефективності вкладень, беручи до уваги повернення позикових коштів;
  5. розробити детальний бізнес-план, який може надаватися для ознайомлення потенційним інвесторам.

Якісне планування дозволяє успішно вирішити всі перелічені завдання, в найкоротші терміни залучити відсутні кошти і запустити інвестиційний проект.

Будь-який інвестиційний проект повинен мати власний бізнес-план. Він являє собою аналітичний документ з описовою і розрахунковою частинами.

Описова частина включає в себе характеристику компанії, специфіку проекту інвестування, поточний стан відповідного ринку, виробничу програму, особливості управлінської структури та інші параметри.

Розрахункова частина включає в себе передбачений обсяг фінансування проекту, розрахунки основних фінансових індексів, показники економічної доцільності та ефективності.

Завершує бізнес-план конкретний висновок, який показує рентабельність і доцільність реалізації інвестиційного проекту.

ПЕРЕДЗВОНІТЬ МЕНІ
+
Передзвоніть мені!